Markägare och fastighetsägare

Är du en markägare med ett projekt eller en fastighet med potential? Vi är alltid på jakt efter nya, spännande projektidéer. Kontakta oss gärna.

Vi söker aktivt efter dagens och framtidens platser där det finns förutsättningar för människor att bo och ha det riktigt bra. Ibland är det mitt i stadens brus, ibland på en plats som har framtiden för sig. Utifrån platsens historia, förutsättningar och element söker vi efter möjligheter och potential för att utveckla och forma projekt där samhället kan utvecklas och bostadsdrömmar uppfyllas.

Hör av dig till någon av oss

Så arbetar vi tillsammans

Våra utvecklingsprojekt är i huvudsak helägda av Nordr, men vi driver även projekt i partnerskap

Läs mer och kontakta oss

Om vår kommersiella fastighetsutveckling

Kommersiell fastighetsutveckling betyder att vi på Nordr investerar och ansvarar för hela processen från idé och markköp till färdigt projekt. Ibland i egen regi, ibland tillsammans med en partner.

Läs mer

Referensprojekt bostäder

Vill du se några exempel på de bostadsprojekt vi har utvecklat? Här hittar du några referensprojekt vi valt ut.

Några referensprojekt