Södra Hagalund, Solna

Veidekke ska utveckla en ny stadsdel i Hagalund, Solna, med 23.000 kvm kontor och drygt 600 bostäder vid den nya tunnelbanestationen.

Arbetet längs Solnavägen ska påbörjas 2021 och omfattar 23 000 kvm kontor, 4 000 kvm lokaler och tre bostadskvarter om totalt 52 000 kvm. Projektet uppförs i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Hagalund, som ligger längs den gula linjen som förbinder T-Centralen med Arenastaden. Kontorsdelen samt bostäderna planeras vara klara i samband med tunnelbanans invigning 2025/2026.

Inkluderande stadsdel

Vi vill skapa en inkluderande stadsdel. Därför har vi tillsammans med BSK Arkitekter tagit fram ett koncept som bildar ett nytt offentligt rum för alla invånare i Södra Hagalund. Arbetet med detaljplanen pågår redan och omfattar kontorshus samt tre hela bostadskvarter med butiker i gatuplan. Dessa kommer ligga i direkt anslutning till torget vid den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund, som förbinder T-Centralen och Odenplan med Arenastaden. För Veidekke betyder även projektet att det nuvarande Stockholmskontoret flyttar från Solna Business Park till Solnavägen.

Interiör, Södra Hagalund, Solna
Översikt, Södra Hagalund, Solna
Södra Hagalund. Vy på torget

Vill du veta mer? Kontakta mig så pratar vi vidare

Torbjörn Wiberg, VD Nordr Kommersiellt, torbjorn.wiberg@nordr.se, +46 70 689 2016

Fakta

Kontor med wellcertifiering

 • Planen är att kontorshuset i Södra Hagalund ska följa klassificeringskraven enligt WELL-certifiering, en ny certifiering för hälsa och välbefinnande i arbetslivet.
 • Miljöcertifieringar, som BREEAM ska ligga till grund för byggnadens utformning.
 • Den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund, kommer att ligga centralt i området. Från arbetsplatserna i kontorshuset är det bara att ta rulltrapporna direkt ner till tunnelbanan.
 • Kontorshuset beräknas stå färdigt 2025/2026

Här ska det ligga:Mer om vår kommersiella fastighetsutveckling

 • Kommersiell fastighetsutveckling

  Kommersiell fastighetsutveckling betyder att vi på Nordr investerar och ansvarar för hela processen från idé och markköp till färdigt projekt. Ibland i egen regi, ibland tillsammans med en partner.

  Läs mer
 • Kontorsutveckling i Forsåker, Mölndal

  Veidekke Bostad och det kommunala fastighetsbolaget Mölndala Fastighets AB har tecknat en avsiktsförklaring avseende en kontorsbyggrätt i Forsåker, Mölndal.

  Läs mer
 • Samarbeten - hur vi arbetar tillsammans

  Våra utvecklingsprojekt är i huvudsak helägda av Nordr, men vi driver även projekt i partnerskap eller i gemensamt bolag med andra affärsutvecklare, markägare och/eller investerare.

  Läs mer