Kommersiell fastighetsutveckling

Kommersiell fastighetsutveckling betyder att vi på Nordr investerar och ansvarar för hela processen från idé och markköp till färdigt projekt. Ibland i egen regi, ibland tillsammans med en partner.

Med vår kunskap om projektering och byggprocess skapar vi inspirerande och hållbara projekt. Därmed hjälper vi våra kunder att nå framgång. Vi kan erbjuda många olika produkter när vi går in i stadsutvecklingsprojekt. Vårt fokus nu är kontorslokaler och samhällsfastigheter - som skolor, förskolor, vårdcentraler och sjukhus - men vi utvecklar även hotell, bostäder och idrottshallar.

Vi vill jobba tillsammans

Tillsammans med kommuner, företag andra intressenter vill vi skapa en hållbar stads- och samhällsutveckling. Genom involvering utvecklar vi visioner till verklighet och genom att erbjuda hållbara och hälsosamma lokaler bidrar vi till ett bättre städer.

Vill du veta mer? Kontakta mig så pratar vi vidare

Torbjörn Wiberg, VD Nordr Kommersiellt, torbjorn.wiberg@nordr.se, +46 70 689 2016