Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår.

Hur såg politikerna på framtidens bostäder då?

Inför valet 2018 arbetade Nordr och BSK Arkitekter, tillsammans med fyra riksdagspartier – Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, fram konkreta förslag och visualiseringar på hur framtidens bostäder kan se ut.

Hur tänkte de då och hur tycker du det ser ut nu?

Visionsbostäderna togs fram i samarbete med de bostadspolitiska talespersonerna Johan Löfstrand (S), Mats Green (M), Emma Hult (MP) och Caroline Szyber (KD), som under våren 2018 arbetade med projektet utifrån en rad olika frågor. Hur såg bostäderna ut? Vilken typ av stadsbyggnad såg partierna framför sig? Vilket byggnationsmaterial skulle användas? Hur skulle man ta grönområdena i anspråk? Ville de förtäta mellan befintliga hus?

Den fiktiva Stockholmsförorten Bronsdalen stod modell för politikerna, och var en typisk ytterstadsförort med inslag av halvattraktiva grönområden, lättindustri och gles bostadsbebyggelse. Resultatet av projektet blev ett nytt konkret bostadspolitiskt visionsprogram med 3D-renderade visualiseringar av de typbostäder som respektive parti såg som framtidens bostäder.

Socialdemokraterna: ”Utvecklingen ska präglas av social hållbarhet”

"Bostadshuset innehåller lägenheter i olika storlekar från ettor på ca 30 kvm och uppåt. Bostäderna är uppförda med våningsgshöjd på omkring 2,5 m och samtliga bostäder har balkong. Lättnader i BBR möjliggör bland annat en ökad variation i storlek på kök och öppnar upp för smarta lösningar i badrum som ger bättre tillgänglighet..."

Läs Socialdemokraternas hela bostadspolitiska vision här (pdf)

Moderaterna: ”Levande centrum, alla timmar – alla årstider!”

"Den grundläggande principen med detta typhus är att den ska innehålla lägenheter i varierande storlek och egenskaper såsom nivå på köksinredning, takhöjd och tillgång till balkong. Upplåtelseformen tillåts även den variera inom huset. På det sättet skapas möjligheter för människor med olika socioekonomisk status att bo i samma hus."

Läs Moderaternas hela bostadspolitiska vision här (pdf)

Miljöpartiet: ”Infrastrukturen ska utgå från fotgängare, cyklister och de som åker kollektivt”

"Europas högsta flerbostadshus i trä är ett utmärkt exempel på högutnyttjande av mark som redan är ianspråktagen. Tack vare husets storlek ryms både olika upplåtelseformer, däribland en byggemenskap, och tekniskt avancerade lösningar. I huset finns lägenheter i olika storlek med flexibla planlösningar. En mängd takterrasser med odlingar och bikupor finns och fasaderna kläs med solpaneler. "

Läs Miljöpartiets hela bostadspolitiska vision här (pdf)

Kristdemokraterna: ”Bygg för en stark social infrastruktur, med vård, omsorg och övrig offentlig service lättillgänglig”

"Typbostaden utgår från ett typhus som går att producera i stor skala för att få storproduktionsfördelar. Typhuset inrymmer dock stora möjligheter i variation både innehållsmässigt och gestaltningsmässigt."

Läs Kristdemokraternas hela bostadspolitiska vision här (pdf)