Hållbarhet

En grundläggande princip i Nordrs verksamhet är tanken om samhällsansvar, eller ”samfundsansvar” som våra norska kollegor uttrycker det.

Med det vill vi markera att vi betraktar oss som en del av samhället och att vi är beredda att axla vår beskärda del av ansvaret, för våra kunder, anställda, den omgivande miljön och samhället i stort.

Samhällsansvaret är också en naturlig del av Nordrs företagskultur där begrepp som värderingar, långsiktighet, värdeskapande samspel och involvering spelar en avgörande roll. Allt vi gör bygger i grunden på våra egna drivkrafter men vi tror samtidigt att de bästa lösningarna uppnås i nära och lyhört sampel med andra. Därför återkommer vi gärna till ordet Tillsammans, hur alldagligt det än kan låta.

Svanencertifierade hem

När vi säger att vi Tillsammans bygger en Hållbar framtid betyder det att vi tagit ställning. Att vi bestämt oss för att göra vårt yttersta för att de som köper en bostad av oss ska känna sig trygga i att vi valt material och lösningar, med omtanke om hälsa och hållbarhet. Att en Nordr-bostad är utformad för att så långt möjligt reducera användningen av energi och påverkan på klimatet. Det är därför vi strävar efter att Svanen-certifiera alla nya hem som vi utvecklar i tillägg till Nordrs högre ambitioner när det gäller klimatpåverkan. Läs mer om våra svanenmärkta hus här.

Mer om oss

 • Karriär

  Vårt främsta uppdrag som medarbetare i Nordr är att få nöjda kunder som hittat sitt boende hos oss. Det uppnår vi genom kompetens, hjälpsamhet och en pålitlighet som är lika varaktig som husen vi utvecklar.

  Läs mer
 • Vad vi gör

  Vi bidrar till samhällets utveckling genom att utveckla miljöer där människor vill leva och vara.

  Läs mer
 • Vad vi erbjuder

  Vi utvecklar nya bostäder med olika upplåtelseformer och av olika typer och profil. Vi skapar nya bostäder i befintliga bostadsområden och vi är med och utvecklar helt nya stadsdelar. Vi utvecklar också kommersiella lokaler, ofta i anslutning till våra projekt.

  Läs mer