Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår.

Hållbarhet

En grundläggande princip i Nordrs verksamhet är tanken om samhällsansvar, eller ”samfundsansvar” som våra norska kollegor uttrycker det.

Med det vill vi markera att vi betraktar oss som en del av samhället och att vi är beredda att axla vår beskärda del av ansvaret, för våra kunder, anställda, den omgivande miljön och samhället i stort.

Samhällsansvaret är också en naturlig del av Nordrs företagskultur där begrepp som värderingar, långsiktighet, värdeskapande samspel och involvering spelar en avgörande roll. Allt vi gör bygger i grunden på våra egna drivkrafter men vi tror samtidigt att de bästa lösningarna uppnås i nära och lyhört sampel med andra. Därför återkommer vi gärna till ordet Tillsammans, hur alldagligt det än kan låta.

Svanencertifierade hem

När vi säger att vi Tillsammans bygger en Hållbar framtid betyder det att vi tagit ställning. Att vi bestämt oss för att göra vårt yttersta för att de som köper en bostad av oss ska känna sig trygga i att vi valt material och lösningar, med omtanke om hälsa och hållbarhet. Att en Nordr-bostad är utformad för att så långt möjligt reducera användningen av energi och påverkan på klimatet. Det är därför vi strävar efter att Svanen-certifiera alla nya hem som vi utvecklar i tillägg till Nordrs högre ambitioner när det gäller klimatpåverkan. Läs mer om våra svanenmärkta hus här.

Mer om oss

 • Karriär

  Samarbete är det mest nordiska som finns. Det är när vi känner stolthet och våra kunder är nöjda vår verksamhet lyckats. Med respektfullt samarbete i fokus kan vi vara trygga, för det handlar inte om att ha rätt, utan om att våga vara öppen och lyssnande. På det viset strävar vi efter att uppföra hem som är anpassade efter, inte till, människors behov – och då möts vi och våra kunder på en ny nivå. Med vår expertis bygger vi hem som är lika beständiga som vårt namn.

  Läs mer
 • Vad vi gör

  Vi bidrar till samhällets utveckling genom att utveckla miljöer där människor vill leva och vara.

  Läs mer
 • Vad vi erbjuder

  Vi utvecklar nya bostäder med olika upplåtelseformer och av olika typer och profil. Vi skapar nya bostäder i befintliga bostadsområden och vi är med och utvecklar helt nya stadsdelar. Vi utvecklar också kommersiella lokaler, ofta i anslutning till våra projekt.

  Läs mer