Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår.

Nya lägenheter i Huddinge

Här hittar du nyproducerade lägenheter i Huddinge. Huddinge är en kommun i Stockholms län och är en del av tätorten Stockholm. Efter sin folkmängd är Huddinge den näst största av kommunerna i Stockholms län.

Mer om Huddinge

Kommunen är belägen på ön Södertörn i nordöstra delen av landskapet Södermanland. Den har sjön Mälaren i nordväst. I sydöst gränsar Huddinge kommun till Haninge kommun, i sydväst till Botkyrka kommun, i nordväst till Ekerö kommun, i norr till Stockholms kommun och i öster till Tyresö kommun, alla i Stockholms län. En tredjedel av kommunens yta är skyddad som naturreservat. Bebyggelsen i kommunen ligger i flera olika centra med affärer, service, pendeltågsstationer och flerfamiljshus som är omgivna av vidsträckta småhus- och naturområden.

Huddinge har flera förtätnings- och utbyggnadsområden där de planerar och utvecklar nya bostäder och arbetsplatser extra mycket. Tre av dem är Flemingsberg och Kungens kurva samt centrala Huddinge med Huddinge centrum och Storängen. Flemingsberg och Kungens kurva tillsammans med Skärholmen är även regionala stadskärnor i Stockholmsregionen. Deras utveckling hjälper till att skapa stadskvaliteter, stadsliv och mötesplatser utanför centrala Stockholm.

Planer till 2030

I Huddinge kan du kombinera naturens lugn och storstadsliv. I kommunens översiktsplan beskrivs utveckling fram till 2030 – till exempel var kommunen vill bygga bostäder, arbetsplatser och vilka områden som bevaras som grönområden. Målet är en hållbar utveckling med goda livsmiljöer att bo, besöka och verka i samtidigt som större grönområden värnas och klimatutsläppen minskar. Vill du läsa mer om kommunens utveckling och översiktsplan hittar du det här.

Både Flemingsberg och Kungens kurva utvecklas till sammanhängande stadsmiljöer med en blandning av verksamheter, bostäder, service, handel och kultur. Samtidigt växer centrala Huddinge med cirka 5 000 nya bostäder bland annat genom en omvandling av det tidigare industriområdet Storängen till en attraktiv och levande stadsdel. Kungens kurva utvecklas från Skandinaviens största handelsplats med närmare 30 miljoner besökare per år även till en levande stad med drygt 4 000 nya bostäder, skolor och mer service. Samtidigt som handeln i området växer och förnyas.

Flemingsberg ett centrum

Flemingsberg är redan i dag centrum i södra Stockholm. Här finns Campus Flemingsberg med fem högskolor och drygt 17 000 studenter, ett universitetssjukhus samt ett starkt rättscentrum med en av Sveriges största tingsrätter. Här finns även en av Sveriges största tågstationer med mer än 20 000 resande varje dygn. Flemingsbergs utveckling till en sammanhängande stadsmiljö med ett samlande centrum med handel, service, restauranger och kultur ger en stark potential för nya kontorsetableringar. Något som förstärks av dagens pendlingsmöjligheter till hela Mälarregionen som blir ännu bättre med hjälp av Spårväg syd, Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn.