Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår.

Bra att veta när du köper nyproduktion - ordlista

Besiktning? Byggherre? Och fastighet? Vad betyder allt? Här har vi samlat en kort ordlista med de vanligaste begreppen

Besiktning - En oberoende besiktningsman besiktigar det färdigställda huset och går igenom entreprenaden.

Byggherre - Den som för egen räkning låter uppföra byggnads- eller markarbeten. När byggnationen sker som i detta projekt är det du som köpare som är byggherre.

Byggnadskreditiv - När ett hus byggs lägger din bank upp ett tillfälligt lån som betalas ut enligt en fastställd tidsplan efter hand som bygget framskrider. När huset är klart omplaceras byggnadskreditivet till ett vanligt bolån.

Detaljplan och bygglov - Den plan som kommunen upprättar och som reglerar hur mark får användas kallas detaljplan. Den reglerar hur mark får användas, vilka ytor som får bebyggas och hur stora byggnaderna får vara. Bygglov ska i princip alltid grunda sig på gällande detaljplan. Vi ansöker om och bekostar bygglov för ditt nya hus.

Fastighet - En fastighet är det vi i dagligt tal kallar mark. Till fastigheten hör också den eventuella byggnad som befinner sig på fastigheten.

Fastighetsavgift/fastighetsskatt - Fastighetsskatt utgår med 1 % av taxeringsvärdet för en obebyggd fastighet eller fastighet med byggnad under uppförande. Ett nybyggt bostadshus är befriat från fastighetsskatt/fastighetsavgift i 15 år från och med året efter det att huset färdigställts. Kommunal fastighetsavgift är sedan ett tak på ”fastighetsskatten”. För mer information se skatteverket.se

Funktionsgenomgång - När ditt hem är färdigt bjuder vi in dig till en funktionsgenomgång där du, tillsammans med besiktningsman och vår serviceorganisation, går igenom besiktningsprotokollet samt alla funktioner i din nya bostad.

Lagfart - Lagfartsbevis talar om vem som är ägare av en fastighet. Denna registreras av Lantmäteriet. Lagfartskostnaden som du som köpare betalar är på 1,5 % av tomtens köpeskilling. Lagfartskostnaden blir därför lägre än om du köpt ett färdigt hus.

Pantbrev - Om du behöver belåna din fastighet för köpet vill banken ha s.k. säkerhet i fastigheten. För att kunna pantsätta fastigheten tas s.k. pantbrev ut. Kostnaden för nya pantbrev är 2 % av det uttagna beloppet.

Samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning - Anläggningar som flera fastigheter har gemensamt som exempelvis avlopp, vattenledningar, el eller uppvärmningsanordningar brukar läggas i en gemensamhetsanläggning. För att sköta gemensamhetsanläggningen bildas ofta en samfällighetsförening. Denna kan också sköta eventuell gemensam mark. Din fastighet är medlem i samfällighetsföreningen. Både samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar registreras hos Lantmäteriet.

Servitut - Om du eller din granne behöver tillgång till varandras fastighet, exempelvis för att dra en ledning över ena fastigheten fram till grannfastigheten, kan denna rättighet säkras genom servitut.

Situationsplan - En karta som visar hur olika tomter ligger i förhållande till varandra och som redovisar byggnadernas storlek och placering.

Mer om att köpa nyproduktion

 • Tryggt köp

  När du köper en nyproducerad bostad av Veidekke ingår från och med 1 februari 2018 ett trygghetspaket för dig som bostadsköpare.

  Läs mer
 • Fler vanliga frågor

  Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna. Har du fler funderingar är du givetvis varmt välkommen att besöka vårt kundforum.

  Läs mer
 • Varför välja ett hem från oss?

  Vi tror på en kombination av vår erfarenhet inom bostadsutveckling och dina önskemål och idéer kring hur du vill leva. Tillsammans med dig utvecklar vi ditt nya hem så att ditt livs största affär också blir ditt livs bästa.

  Läs mer