Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna. Har du fler funderingar är du givetvis varmt välkommen att besöka vårt kundforum.

Varför ska jag köpa en nyproducerad bostad av Nordr?

Sju skäl att köpa en bostad av Nordr

Jag vill köpa en bostad – hur går jag tillväga?

Vi rekommenderar dig att anmäla ditt intresse på vår hemsida för det eller de projekt du är intresserad av. Det är helt kostnadsfritt. Är projektet redan säljstartat, kommer du att bli kontaktad av vår mäklare. Du kan även själv ta kontakt med mäklaren, du hittar kontaktuppgifter på projektets hemsida. Gäller det ett kommande projekt blir du per automatik VIP-kund i samband med din intresseanmälan.
Läs mer: Så bli du VIP-kund hos oss och Så går ett köp av bostadsrätt till.

Jag är anmäld intressent på ett projekt, när får jag ta del av priser och ritningar?

Som anmäld intressent får du viss förhandsinformation om projektet via våra nyhetsbrev som skickas till din registrerade e-postadress. Det är först på VIP-säljstarten vi presenterar priser, planlösningar, broschyrer och annat säljmaterial för projektet (t.ex. digital modell), exklusivt för dig som deltar. Efter att projektet släppts till allmän försäljning publicerar vi komplett säljmaterial på vår hemsida.

Får juridisk person alltid köpa?

I bostadsrättsföreningar som startas av Nordr gäller enligt stadgarna att juridisk person får beviljas medlemskap, och därmed även köpa bostadsrättslägenhet, om alla i bostadsrättsföreningens styrelse ställer sig bakom beslutet. Medlemskap för juridisk person kan förenas med särskilda villkor om t.ex. vilka som får bo i lägenheten.

Jag vill hjälpa mina barn köpa en bostadsrätt. Hur funkar det?

Att köpa bostadsrätt till sina barn

Hur går ett köp till?

Läs mer i vår köpguide för bostadsrätt (pdf i nytt fönster)

Vad förbinder jag mig till genom ett förhandsavtal/upplåtelseavtal?

(För bostadsrätt) Ett förhandsavtal/upplåtelseavtal skrivs mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. De är båda bindande avtal. Om du, av skäl som inte regleras i bostadsrättslagen, vill frånträda avtalet, har föreningen rätt till ersättning för den skada de lider. I korthet innebär det kostnaden för att sälja om lägenheten, eventuell utebliven årsavgift, ränta på eventuell utebliven insats och eventuell prissänkning.
Läs mer om hur ett köp går till här.

Vad innebär, rent konkret, ett köpeavtal?

(För äganderätt) Vid tecknande av kontrakt kommer två separata kontrakt att skrivas. Köpekontraktet med Nordr reglerar köpet av tomten. Entreprenadkontraktet med husleverantören reglerar köpet av huset. Vid tecknande av köpekontrakt lägger köparen en handpenning om 10 procent av tomtens köpesumma. Resterande del av tomtpriset erläggs ca sex veckor före byggstart. Du blir då lagfaren ägare till tomten och kan därmed pantsätt den. Betalning av huset följer den betalningsplan som upprättas i samband med kontraktsskrivningen.

Vad innebär marknadsprissättning?

Vi på Nordr jobbar alltid med marknadsprissättning och därför kan prisjusteringar ske i pågående projekt vid svängningar i marknaden. Det är samma princip både i upp- som nedgående marknad. Detta påverkar inte ekonomin i föreningen eller dig som medlem utan det justeras mot Nordrs resultat i projektet.
Har du andra frågor om detta - hör av dig till vårt kundcenter.

Hur säkert är datumet för tillträdet?

(För bostadsrätt) Om du köper tidigt i processen anges vilken månad tillträde är planerat. Senast 4 månader innan tillträdet meddelas slutlig tillträdesdag. Löpande under projektets gång får du information om hur bygget framskrider.

Hur fungerar det med tillval?

Tecknar du förhandsavtal tidigt i processen kan det finnas möjlighet att vara med och påverka din bostad. De möjligheter som finns redovisas i ditt säljmaterial. Övriga möjligheter diskuteras med din kontaktperson på Nordr. Tillval av inredning innebär att du kan uppgradera grundstandarden och göra val och tillval. Du får givetvis vägledning genom inredningsprocessen och får möjlighet att titta på materialprover. Tillval är oftast förenat med en merkostnad. Omfattningen av de tillval som kommer att erbjudas redovisas i ditt säljmaterial och på det aktuella projektets sida där de kalla för ID och Egna val.

Vad menas med att tomten är friköpt eller tomträtt?

En friköpt tomt äger du själv (eller bostadsrättsföreningen) och en tomt upplåten med tomträtt ägs av kommunen där du betalar en hyra som benämns tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden gäller normalt i tio år varefter en ny avgäld fastställs.

Vad har jag för garanti?

För tillval som köps direkt av Nordr gäller reglerna i konsumentköplagen. För köp (upplåtelse) av bostadsrättslägenhet från bostadsrättsföreningen gäller inte konsumentköplagen. Köparens rättigheter och skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen regleras i bostadsrättslagen. Om du tecknat förhandsavtal har du under vissa förutsättningar rätt att frånträda avtalet. Det gäller om insats och månadsavgift blir väsentligt högre än i förhandsavtalet eller om upplåtelseavtal inte tecknas i tid. Det belopp du betalat in som förskott återbetalas i dessa fall. Förskottsbeloppet är säkrat via bankgaranti. Nordr ställer följande garantier till bostadsrättsföreningen som därmed indirekt gäller även mot bostadsrättsköpare.

  • Fem års garanti på byggentreprenaden. Nordr har därutöver ansvar i ytterligare fem år för väsentliga fel om felet beror på Nordrs vårdslöshet.
  • Nordr garanterar att bostadsrättsföreningens alla lägenheter blir sålda till pris som framgår av bostadsrättsföreningens ekonomiska plan.
  • Dessutom tecknar bostadsrättsföreningen en tioårig byggfelsförsäkring som träder in om Nordr inte kan infria sina åtaganden ovan.

Den kostnadskalkyl och ekonomiska plan som gäller för bostadsrättsföreningen och som utgör underlag för förhandsavtal respektive upplåtelseavtal har godkänts av bostadsrättsföreningens styrelse, av vilka en är anställd av Nordr och två är fristående från Nordr. Vidare har såväl kostnadskalkyl och ekonomisk plan granskats av två stycken, av Boverket godkända, intygsgivare. Detta borgar för att bostadsrättsföreningens ekonomi står på en stabil grund.

Vad är Nordr Tryggt köp?

Läs mer om Tryggt köp här.

Får jag hyra ut min nyproducerade lägenhet i andra hand?

Se svar i vårt kundforum

Jag vill sälja bostaden jag köpt av er även om jag inte flyttat in än, hur funkar det?

Se svar i vårt kundforum

Vem genomför slutbesiktningen?

När din bostad är färdigt genomförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman.

Vad är lagfartsbevis?

En skriftlig handling som talar om vem som är ägare till fastigheten. Lagfart utfärdas av inskrivningsmyndigheten.

Kan ni hjälpa mig att värdera mitt nuvarande boende?

Ja, de mäklare vi anlitar för försäljningen av Nordrs bostäder hjälper gärna till med värdering av ditt nuvarande boende.

Välkommen till vårt kundforum

Kundforum
Här finns fler svar