Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår.

Om det skärpta amorteringskravet

Finansinspektionen skärpta amorteringskrav gäller från 1 mars 2018.

Vem berörs av amorteringskravet?

Bolån, tagna efter 1 juni 2016, ska amorteras med 2 procent per år ned till 70 procent av marknadsvärdet och sedan vidare med 1 procent per år till 50 procent enligt tidigare beslut.

Det skärpta amorteringskravet som trädde i kraft 1 mars 2018 innebär, förutom det tidigare kravet på amortering som styrs av lån i förhållande till marknadsvärdet på bostaden, ett krav som kommer att styras av låntagarnas bruttoinkomster. Om ett nytt bolån överstiger 4,5 ggr hushållets bruttoinkomst skall 1 procent (ytterligare) amorteras.

För dig som köper en nyproducerad bostad har banken möjlighet att bevilja undantag i fem år från tillträdesdagen. Detta är dock inte någon skyldighet utan upp till respektive bank att avgöra.

Om bankerna redan idag har amorteringskrav, varför behövs då en ytterligare reglering?
För att säkerställa att amortering sker och att skuldsättningsgraden i Sverige inte fortsätter att öka anser Finansinspektionen att det behövs ytterligare bindande reglering, annars kan konkurrens om bolånekunderna leda till att den amorteringskultur som nu börjat etableras på nytt försämras.

Om jag skrev på för att köpa en bostad före den 1 mars 2018 men tecknade lån efter det – omfattas jag då av amorteringskravet?
Enligt Finansinspektionen gällde de tidigare reglerna fram till 1 mars 2018, så vid ett bindande avtal undertecknat innan dess bör de tidigare reglerna gälla, men det är upp till respektive bank att ta det slutgiltiga beslutet. Är avtalet undertecknat efter 1 mars 2018 så gäller det skärpta amorteringskravet. Dock har bankerna rätt att ställa högre krav på kunden i sina villkor för långivande.

Vad räknas som avtal vid köp av en nyproducerad bostadsrätt – förhandsavtalet eller upplåtelseavtalet?
För en nyproducerad bostadsrätt tecknar du normalt först ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen, som sedan slutförs genom ett så kallat upplåtelseavtal. Redan förhandsavtalet är ett bindande avtal om att förvärva den aktuella bostaden vilket innebär att om du ingick avtalet före den 1 mars 2018 så gäller de tidigare amorteringsreglerna och därefter gäller de skärpta reglerna (se ovan).

Vad gäller för nyproducerade äganderätter
När du köper äganderätt av Nordr upprättas ett köpekontrakt på tomten och ett totalentreprenadkontrakt för uppförande av huset. Om du tecknade köpekontrakt före den 1 mars 2018 så gäller de tidigare amorteringsreglerna och därefter gäller de skärpta reglerna (se ovan).

Vid vilka särskilda skäl kan man få undantag från amorteringskravet, och hur länge gäller undantaget?
Banker får bevilja enskilda låntagare temporära uppehåll från att amortera om det finns ”särskilda” skäl. Typiska situationer är bland annat arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukdom. Det är upp till banken att avgöra vad som är särskilda skäl från fall till fall. Banken har också möjlighet att under de fem första åren undanta nyproduktion från amorteringskravet. Detta är dock inte någon skyldighet utan upp till respektive bank att avgöra.

Kan jag byta bank, dvs flytta mitt gamla lån utan att några nya amorteringsregler drabbar mig?
Det ska gå att byta bank utan att utlösa amorteringskravet. Men kolla noga med den bank du avser att byta till så att de inte förändrar dina villkor på ett lån taget innan amorteringskraven trädde i kraft.

Välkommen till vårt kundforum

Kundforum
Här finns fler svar