Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår.

Tryggt Köp

När du köper en nyproducerad bostad av Nordr ingår ett helt trygghetspaket för dig som bostadsköpare.

Trygghetspaketet ”Tryggt Köp” täcker eventuella kostnader du skulle kunna drabbas av om du blir sjuk och skulle behöva frånträda köpet. Det täcker även dubbla kostnader ifall du inte har lyckats sälja ditt gamla boende vid tillträde till din nya bostad.

Kan du inte flytta in på utsatt tid finns även möjlighet att skjuta på tillträdesdagen.

Kan du inte flytta in på utsatt tid finns även möjlighet att skjuta på tillträdesdagen. Dessutom gäller trygghetspaketet om du, efter att du flyttat in, drabbas av kritisk sjukdom som skulle leda till att du inom 6 månader behöver sälja din nya bostad.

Tryggt Köp omfattar dels tre försäkringsmoment; avbokningsskydd, bokostnadsskydd och prisfallsskydd, samt ett tillträdesskydd. De tre försäkringsmomenten ingår alltid utan kostnad när du köper en bostad av Nordr. Som köpare kan du dessutom efter särskild prövning, via vårt tillträdesskydd, få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader om du av någon anledning inte kan tillträda på utsatt datum.

För vem gäller försäkringen och försäkringsperiod?

Försäkringen gäller för fysisk person som ingått bindande avtal både med Nordr efter 1 februari 2018 och med Veidekke Eiendom innan 1 februari 2018.

Avbokningsskydd: börjar gälla när köpekontraktet, förhands- eller upplåtelseavtalet undertecknas och upphör kl. 00.00 den avtalade tillträdesdagen.

 • Prisfallsskydd: börjar gälla vid det faktiska tillträdet och upphör efter 6 månader.
 • Bokostnadsskydd: börjar gälla vid det faktiska tillträdet och upphör efter 12 månader.
Trygghet och garantier

Vad försäkringen omfattar

 • Avbokningsskydd: Ersätter de kostnader som du är skyldig att betala om du frånträder köpet, om du som köpare eller hemmaboende barn under 18 år, under tiden från det att du skrivit på köpekontraktet, förhandsavtalet eller upplåtelseavtalet för din nya bostad fram till inflyttningen, drabbas av kritisk sjukdom* ( För definitioner, en mer utförlig beskrivning samt information om undantag, se fullständiga försäkringsvillkor. (PDF - bilaga 1)), avlider eller blir heltidssjukskriven under en sammanhängande period om mer än 30 dagar och på grund av detta väljer att inte genomföra köpet. Försäkringen ersätter upp till 300 000 kronor av de kostnader som du är skyldiga att betala på grund av att du frånträder.
 • Bokostnadsskydd: Ersätter månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt nettokostnaden för räntor (upp till 70 % av räntekostnaden för bolånet) för din nya bostadsrätt med upp till sammanlagt 10 000 kr/mån under maximalt 12 månader. Om du har köpt ett småhus av Nordr, ersätter försäkringen kostnaderna för det nya småhuset med ett fast belopp om 10 000 kr/månad, under maximalt 12 månader. Bokostnadsskyddet avser dubbel boendekostnad om du inte lyckats få ditt gamla boende sålt vid tillträdet av din nya bostad eller om du som köpare blir långvarigt sjukskriven eller arbetslös.
 • Prisfallsskydd: Om du som köpare, efter att du tillträtt din nya bostad drabbas av kritisk sjukdom vilket leder till att du väljer att sälja ditt nya boende, inom 6 månader efter inflyttning, ersätts du för en eventuell realisationsförlust, dock max 300 000 kr.
Tryggt Köp med Nordr

Utbetalning av ersättning

Ersättning avseende försäkringsmomentet avbokningsskydd utbetalas till din avtalspart, Nordrs nybyggda bostäder, det vill säga till ett Nordr-bolag eller en bostadsrättsförening startad genom Nordr. Ersättning utbetalas i efterskott till Nordr efter att försäkringsgivaren erhållit fullständiga uppgifter i skadeanmälan samt relevanta underlag från Nordr. Ersättning avseende försäkringsmomentet bokostnadsskydd utbetalas till dig månadsvis i efterskott efter att försäkringsgivaren erhållit fullständiga uppgifter i skadeanmälan samt relevanta underlag. Ersättningen räknas ut enligt en dag- för-dag princip vilket innebär att den beräknas per dag för varje månad (30 dagar per månad).

Ersättning vid gemensamt ägande

Om köpeavtalet avseende den nya bostaden ingåtts av mer än en person gemensamt utgår ersättning till var och en av de delägare som uppfyller kraven på ersättning enligt villkoren i proportion till dennes ägarandel (notera, detta gäller inte avbokningsskydd eller prisfallsskydd).

Garantier

Utöver Nordrs omfattande Trygghetspaket inkluderas även en mängd olika garantier.
Vill du veta mer om Nordrs garantier? Klicka här!

Tryggt Köp med Nordr

Anmälan vid skada – avbokningsskydd, bokostnadsskydd och prisfallsskydd

Vid skada ska anmälan göras snarast, dock senast inom 6 månader från det att den försäkrade fått kännedom om skadan. Sker anmälan senare kan försäkringsersättningen reduceras, eller helt utgå.
Har du bestämt dig? Här finns våra aktuella och kommande projekt.

Kontaktuppgifter vid skada:

Aon Sweden AB
Box 27093
102 51 Stockholm
08-697 41 59
e-post nordr.tryggtkop@aon.se.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för Nordrs Tryggt Köp är AmTrust Nordic AB. Försäkringen administreras av Aon Sweden AB.

Kontaktuppgifter för tillträdesskydd

Om du som köpare vill använda tillträdesskyddet och skjuta upp din inflyttningstid med upp till tre månader kontaktar du Nordrs kundtjänst.

För fullständiga villkor vänligen kontakta Nordrs försäkringsservice hos Aon Sweden AB.

Frågor och svar om Tryggt köp

FAQ
Läs mer

Mer om att köpa nyproduktion

 • Köp före alla andra

  När du anmäler intresse för ett kommande bostadsprojekt avgör tiden för din anmälan vilken förtur du har till bostäderna i projektet – så ju tidigare du anmäler intresse för ett projekt, desto större chans har du att få köpa just den bostad du vill ha. Du blir också automatiskt och kostnadsfritt VIP-kund – vilket ger dig chansen att köpa din bostad innan bostäderna lanseras på marknaden.

  Läs mer
 • Så går ett köp av bostadsrätt till

  Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt livs största affär. Och att köpa en nyproducerad bostad är dessutom lite speciellt – bostaden finns ju inte ännu. Många beslut ska fattas och oftast dröjer det ett tag innan du äntligen får flytta in. Då kan det vara tryggt att veta att vi kommer finnas med dig under hela resan.

  Läs mer
 • Varför välja ett hem från Nordr?

  Vi jobbar för att underlätta din resa från första intresse till inflyttning. Vi tror på en kombination av vår erfarenhet inom bostadsutveckling och dina önskemål och idéer kring hur du vill leva. Tillsammans med dig utvecklar vi ditt nya hem så att ditt livs största affär också blir ditt livs bästa.

  Läs mer