FLEX - flexibla småhus för mindre plånböcker

Måste man vara förmögen för att kunna köpa hus? Inte med vårt koncept FLEX. Genomtänkta lösningar, effektiva inköp,prefabmoduler och en smartare byggprocess ger en helt annan prislapp och produktionstid än vid konventionell husbyggnad – men ändå hög kvalitet. Och efterfrågan har visat sig komma från många fler än bara förstagångsköparna.

I vårt pilotprojektet Havsbrisen, i Rydebäck strax söder om Helsingborg, byggdes 23 bostadsrättsradhus. Noggranna marknadsanalyser visade att om det gick att bygga trivsamma hus med hög kvalitet, som inte kostade mer än 2-3 miljoner plus månadsavgift, så skulle kalkylen gå ihop för många förstagångsköpare.

Utvändigt är radhusen i Havsbrisen likadana, men med olika moduler kan de skilja sig åt en hel del invändigt – både vad gäller golvyta, planlösning och antal rum. Den flexibiliteten är ytterligare en fördel med FLEX-konceptet.

Som klippt och skuren

Mats Fryxell på Veidekke Bostad är chef för FLEX sedan februari 2017. Han har tidigare jobbat på NCC och Skanska med bland annat produktion, fastighetsutveckling, inköp, BIM och Lean – en perfekt bakgrund för hans nya roll:

– Det gick inte att tacka nej till det här jobbet. Utmaningen i att bygga hus av hög kvalitet med bra design, till ett pris som fler har råd med, var oemotståndlig. Och det vi gör handlar inte bara om innovativ småhusproduktion, utan även om utveckling av metoder som ska kunna komma hela Veidekke till gagn. Våra hus tar bara hälften så lång tid att bygga, och i byggbranschen är tid verkligen pengar.

FLEX radhus
Kök i VeidekkeFLEX radhus

Händelserikt år

Det har hänt mycket på VeidekkeFLEX under 2017. En ny strategi har tagits fram, som bland annat riktar in sig på en betydligt större geografi än de storstadsområden där Veidekke Bostad är aktiv inom bostadsutveckling idag. Prisvärda småhus behövs i många av Sveriges 290 kommuner. Två pilotprojekt är färdigställda. Förutom radhusen i Rydebäck har 24 radhus uppförts i Höganäs, norr om Helsingborg. Även dessa sålde slut snabbt och är inflyttade. Det visade sig ganska snart att kunderna inte bara var unga förstagångsköpare, utan i alla åldrar. En mer oväntad kundgrupp var lite äldre villaägare, som sökte en mindre, billigare och mer lättskött bostad med egen täppa

I slutet av maj 2018 säljstartades det 3:e FLEX-projektet med 18 radhus i Angered utanför Göteborg (nu slutsålt), där intresset varit mycket stort. Byggstart sker i september, och under hösten planeras säljstart för ännu fler FLEX-projekt i Sverige.

Från piloter till produktion

Produktutvecklingschefen Ylva Gunterberg på Veidekke Bostad berättar hur viktiga pilotprojekten är:

– Genom att följa upp och utvärdera både vår egen produktionsprocess och kundernas upplevelser av husen, kan vi säkerställa att vi jobbar rätt, satsar på rätt saker och bygger med en kvalitet som uppskattas och efterfrågas. Med hjälp av feedback och noggrann utvärdering från piloterna har vi kunnat spika vårt radhuskoncept, som vi kallar FLEX 1.0, så att det kan skalas upp för en större och ännu mer industrialiserad produktion.

Vanligt folk ska kunna bo ovanligt bra.

Nya utmaningar och koncept

Även hösten 2018 och 2019 ser ut att bli en spännande tid för VeidekkeFLEX. Nya kommuner ska bearbetas och få förståelse för konceptets fördelar, och de viktiga långsiktiga samarbetena med leverantörer, arkitekter och konsulter ska fördjupas. Samtidigt ska radhusen rullas ut på allvar, med målet att de snart ska klara miljöcertifiering enligt Svanen. FLEX-teamet jobbar också med det kommande konceptet 2.0, som både Mats och Ylva är förtegna om än så länge. Det råder ingen tvekan om att de tror på och är stolta över konceptet. Mats avslutar:

– För inte så länge sen köpte jag fyra likadana IKEA-byråer hemma. Det tog en stund att få ihop den första. Den andra gick betydligt lättare och den fjärde allra fortast – även om jag behövde en fika emellan. Vi använder egentligen samma enkla grund-princip för standardisering och metodutveckling i VeidekkeFLEX. Dessutom känns det förstås roligt att kunna bidra till att fler får råd att köpa sitt boende.

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Keide, försäljningschef för Veidekke Flex, jonas.keide@nordr.se eller ring 072-2217158