Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår.

Vill du göra ett klimatsmart bostadsval? Välj Svanen.

Som privatperson kan vara svårt att veta hur hållbart ett nyproducerat boende är.

– Vill du vara på den säkra sidan ska du välja en Svanenmärkt lägenhet. Då sänker du koldioxidutsläppen med cirka ett ton per år jämfört med en ocertifierad lägenhet, säger Ulrika Sohlenius Hållbarhetschef på Nordr Entreprenad AO Bygg Bostäder.

Nordens officiella miljömärkning Svanen är bekant för de flesta konsumenter. Precis som inom många andra områden är den en garant för hållbarhet och kvalitet också inom flerbostadshus.

– Som bostadsköpare är det svårt att veta vad du får om bostaden saknar certifiering. Är lägenheten Svanenmärkt kan du bland annat vara säker på att den har hållbara material, låga utsläpp och låga energivärden. Du vet helt enkelt vet vad du får, säger Ulrika Sohlenius.

Tuffa krav

Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för märkningen och granskningen som görs ur ett livscykelperspektiv. I praktiken betyder det att det licensierade byggföretaget har tagit ett helhetsgrepp på allt från hur byggprocessen är utformad till hur byggnaden används. Energianvändningen är till exempel minst 15 procent lägre än ett hus byggt på ”vanligt” sätt. För att uppnå detta krävs bland annat bra isolering och energisnåla vitvaror. Smart sopsortering, rutiner som förhindrar att fukt byggs in och virke från hållbara skogsbruk, är fler exempel på delar som ingår i kravställningen. Nordr vet precis vad det handlar om.

– Nordr har en lång historia av miljöengagemang i både Norge och Sverige. Vi är inte mycket för att slå oss för bröstet och skryta, men vi var först ut i Norden och Sverige med att bygga Svanenmärkta lägenheter. Sedan 2011 är alla våra egenproducerade lägenheter i flerbostadshus i Sverige Svanenmärkta, berättar Ulrika Sohlenius.

Är lägenheten Svanenmärkt kan du bland annat vara säker på att den har hållbara material, låga utsläpp och låga energivärden.
Ulrika Sohlenius Samverkanschef på Nordr

Sund inomhusmiljö

Många föräldrar oroar sig för att deras småbarn kryper omkring bland farliga kemikalier. I en Svanenmärkt lägenhet slipper du sådana orosmoment eftersom märkningen också tar hänsyn till den inre miljön som är allergivänlig.

– Inomhusmiljön i en Svanenmärkt lägenhet är sund och utformad med omtanke om de boendes hälsa. Ventilationen är till exempel bra liksom ljudmiljön och dagsljusförhållandena. För att inte tala om de stränga kraven på byggmaterial och kemikalier som finns inom Svanen. Nanopartiklar är inte tillåtna, säger Ulrika Sohlenius.

Hur du tar hand om lägenheten påverkar i sin tur hållbarheten. Därför finns till och med förvaltningsperspektivet med. Som ägare får du tydliga instruktioner och tips på hur den nya bostaden ska skötas på bästa sätt. Läs mer Så fungerar förvaltning av bostadsrätt.

Kontroll av oberoende part

Innan ett nyproducerat hus godkänns inom Svanen görs en noggrann kontroll av en utomstående, oberoende part på plats. Men licensen är inget byggföretaget får behålla av slentrian, så det gäller att fortsätta på den inslagna vägen. Kraven skärps ungefär vart femte år och då omprövas licensinnehavaren för att licensen ska förnyas. Med tanke på detta och antalet kriterier kan man fråga sig om det inte blir väldigt mycket arbete med att erbjuda Svanenmärkta lägenheter?

– Det blir en del merarbete för oss, men i gengäld är vår lägenheter bättre ur klimatsynpunkt samtidigt som våra kunder får en tryggare produkt, säger Ulrika Sohlenius.

Fler artiklar

 • Svanenmärkta hem

  Bygg- och fastighetssektorn står för omkring 20% av Sveriges direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Det är något vi har bestämt oss för att ändra på.

  Läs mer
 • Miljöcertifieringar – så funkar de!

  Klimat- och miljöfrågor står högt på agendan för de flesta idag. Men hur vet man att en byggnad eller en bostad är hållbar? Ett sätt är att försäkra sig om att den är miljöcertifierad.

  Läs mer
 • Nu finns gröna bolån - få rabatt på räntan

  Nu kan alla som har eller ska flytta in i bostäder med Svanenmärkning ansöka om ett grönt bolån och få rabatt på räntan.

  Läs mer