Stilblandning, nyfunkis och 1920-talsinspiration (1990-tal)

När bostadssubventionerna avskaffades under den ekonomiska krisen på 1990-talet tvärstannade byggsektorn. Arbetslösheten var hög men från mitten av decenniet ökade efterfrågan på bostäder i de expansiva storstäderna. Än en gång blickade arkitekturen bakåt på äldre stilar.

De stora byggprojekten under 1990-talet hörde framför allt ihop med utvecklingen av infrastrukturen. För första gången på över 70 år byggdes nya järnvägar och Öresundsbron knöt ihop Sverige och Danmark. Ett intresse för miljö, ekologi och äldre byggnadstraditioner växte fram. Mot slutet av decenniet återhämtade sig ekonomin påeldad av it-boomen.

Flerbostadshusen på Blekholmsterrassen i Stockholm byggdes i nyfunkisstil på 1990-talet. Såväl färgsättning som balkonger knyter an till 1930-talets funkis.

Tillbakablickande arkitektur

Flerbostadshusen uppfördes i städernas centrala och mest attraktiva delar – gärna i vattennära lägen. På så sätt kunde den befintliga infrastrukturen utnyttjas på ett bra sätt. En hel del bostadsrätter med hög standard och exklusiva lösningar byggdes under den här perioden i storstadsregionerna där bostadsbristen var stor. Mark från industrier, sjukhus och regementen fick också ge plats åt nya flerbostadshus.

Precis som vid förra sekelskiftet inspirerades arkitekterna av tidigare epoker. 1920-talsklassicismen, 1930-talsfunkisen och 1950-talets arkitektur var de främsta förebilderna. Vill du se exempel på hur 1920-talsinspirerad arkitektur från 1990-talet kan se ut rekommenderar vi en promenad i Sank Eriksområdet i Stockholm. Exempel på 1930-talsinspirerade flerbostadshus byggda vid ungefär samma tidpunkt hittar du till exempel i kvarteret Kräftan längs vattnet nedanför Kristineberg i Stockholm.

Historiskt inspirerade villor

De historiska tillbakablickarna var populära även inom villaarkitekturen där äldre byggstilar och lantliga hus stod för inspirationen. I slutet av decenniet byggdes en ny typ av av villor av nymodernistisk, internationell stil med funktionalistiska förtecken.

Nymodernistiska hus från 1990-talet finns att se på Nybodahöjden i Stockholm.

Utmärkande för 1990-talets byggstilar:

 • 1920-talsklassicistiskt inspirerade flerbostadshus. Ofta med symmetrisk uppbyggda slätputsade fasader med starka färger, avdelande listverk och regelbundet placerade klassicistiska fönster.
 • 1930-talsfunktionalism. Vanlig stil på flerbostadshus. Ofta med ljus, putsad fasad, glasat entréparti i trä, tak med bandplåt och generösa hörnbalkonger i plåt.
 • Nymodernistiska villor av internationellt snitt. Ofta assymetriska med fasad i puts kombinerat med liggande träpanel och förskjutna pulpettak samt carport under ett förlängt takfall.
 • Nymodernistiska villaentréer. Hade ofta enkla skärmtak av plåt.
 • Historicerande villor. Spröjsade fönster och gavelspetsar med förenklad snickarglädje. (Om Nationalromantik)
 • Parhus. Med laserad, stående träpanel och två likadana spegelvända lägenheter.

Några ord om Laila Reppen, som hjälpt oss med vår serie om byggstilar

Laila Rappen är arkitekt med ovärderlig kunskap om arkitekturstilar. Hon arbetade tidigare i 17 år på Stockholms stadsbyggnadskontor och driver idag en egen arkitektbyrå. Dessutom undervisar hon på eftergymnasiala skolor och sitter i Samfundet St:Eriks styrelse samt Skönhetsrådet i Stockholm. Laila har också skrivit en rad böcker om arkitektur.

Vill du lära dig mer om att tolka byggnader och detaljer rekommenderar vi Tidstypiskt och Så byggdes staden där hon är en av författarna. Böckerna tar dig med på fascinerande resa genom arkitekturens stilväxlingar i Sverige från 1880-talet fram till idag.

2016 fick Laila Reppen Sveriges Arkitekters Kritikerpris tillsammans med kollegan Cecilia Björk för sitt mångåriga arbete med att sprida kunskap om kulturhistoriska kvaliteter i vardagsarkitekturen.

Fler byggstilar

 • Infill och Postmodernism (1975–1980-tal)

  Internationell solidaritet, oljekris, dagis och kärnkraft. Under 1970-talet låg en rad samhällsfrågor på agendan och synen på de brutala rivningar av äldre hus förändrades. Under 1980-talet byggdes kontor över hela landet och postmodern arkitektur var en av stilriktningarna bland bostadshusen.

  Läs mer
 • Rekordåren och Miljonprogrammet (1965–74)

  Under 1960–1970-talets rekordår togs rejäla krafttag för att bygga bort de eviga bostadsköerna en gång för alla. Miljonprogrammet var en gigantisk satsning som saknar motstycke i Sverige. Karakteristiska byggnader från den här tiden finns att se i både citykärnor och förorter.

  Läs mer
 • Folkhemsarkitektur (1940-1950-tal)

  Nu har vi kommit fram till 1940-1950-talet på vår byggstilsresa. Under den här tiden slog Folkhemstanken igenom på allvar och samhället började ta ett större ansvar för bostadsbyggandet. Håll utkik efter punkthus och grannskapsområden i ytterstaden om du vill få grepp om stilen. Har du tur kanske du får syn på ett stjärnhus.

  Läs mer